Glencore Nikkelverk – 2022

Glencore Nikkelverk – 2022

I over hundre år har nikkel og andre metaller blitt raffinert, produsert og eksportert fra anlegget i Kristiansand. Nå kan Glencore Nikkelverk kalle seg Norges smarteste industribedrift 2022.

Glencore Nikkelverk – 2022

Glencore Nikkelverk – 2022

I over hundre år har nikkel og andre metaller blitt raffinert, produsert og eksportert fra anlegget i Kristiansand. Nå kan Glencore Nikkelverk kalle seg Norges smarteste industribedrift 2022.