Finalistene i Spesialprisen 2024

 

Spesialprisen i Norges smarteste industribedrift skal fremme bedrifter i oppstartsfasen som tør å satse innen nye nisjer og på bærekraftige, teknologiske løsninger. Dette er bedriftene som utmerket seg i år:

FishGLOBE AS – Innovasjon som kan transformere lakseoppdrett globalt, startet i Lysefjorden

FishGLOBE i Stavanger ble etablert i 2013 og er et unikt flytende lukket system som løser mange av oppdrettsbransjens største utfordringer knyttet til fiskevelferd, oppsamling av slam, rømning og lakselus. Bedriften har som mål å løse oppdrettsbransjens miljøutfordringer ved å samle opp eksternt slam og uspist fôr, som deretter konverteres til biogass. De har bygget og opererer to glober som har levert over fire millioner post-smolt uten rømming eller behov for lusebehandling. Denne tilnærmingen sparer miljøet for permanente inngrep.

FishGLOBE skiller seg også ut ved å være en komplett enhet som kan styres autonomt, uten behov for bemanning, og har utviklet to patenter for sitt design.

Ved å bruke 0,9 kWh pr kg produsert fisk bidrar FishGLOBE til betydelige energibesparelser.

Norsk Tekstilgjenvinning AS – En stor miljøutfordring skal resirkuleres av norsk nykommer

Norsk Tekstilgjenvinning i Sandefjord ble stiftet i 2021 og er støttet av Innovasjon Norge, Handelens Miljøfond og Norges Forskningsråd. De har som hovedmål å oppnå «tekstil-til-tekstil»-gjenvinning av tekstiler fra helse- og hotellnæringen. I dag kan konvensjonelle maskiner i hovedsak kun gjenvinne ull og ren bomull til ny tekstil, derfor kasseres og brennes ofte tekstil fra helse- og hotellnæringen som ofte består av bomull og polyesterblandinger.

Norsk Tekstilgjenvinning har satt opp et state-of-the-art-forsknings- og demonstrasjonsanlegg for mekanisk gjenvinning av blandingstekstiler. Ved å erstatte jomfruelige fiber med mekanisk resirkulerte fiber i tekstilproduksjon, kan bedriften redusere klimagassutslipp med 80-95 %.  Tekstilindustrien står estimert for opp mot 10 % av verdens klimagassutslipp og tekstil-til-tekstil gjenvinning kan utgjøre en stor forskjell i tillegg til å redusere forbruk og øke gjenbruk.

Anlegget har en kapasitet til å gjenvinne opp til 2 000 tonn tekstiler per år, som vil øke til 30 000 tonn ved industrialisering av prosjektet innen 3-5 år .

Nordic batteries AS  – Norsk foregangsbedrift skal bidra til å revolusjonere batteriproduksjon

Nordic Batteries, etablert på Kongsberg, tar i bruk toppmoderne digitale verktøy og automatisering for å designe og produsere batterimoduler. Med kun 15 ansatte har de lykkes i å stå i spissen for utviklingen av Norges mest avanserte helautomatiserte assembly fabrikk for batterimoduler. Gjennom kontinuerlig overvåkning med AI-algoritmer og et komplett digitalt dokumentasjonssystem vil Nordic Batteries oppnå en produksjon som er både kostnadseffektiv og av topp kvalitet. De benytter avanserte digitale verktøy for produktutvikling, inkludert state-of-the-art simulerings-, 3D-modellerings- og produksjonsplanleggingsverktøy. 

Testing av produksjonen vil igangsettes i Kongsbergs teknologipark i løpet av 2024.

Hei frem din kandidat til Spesialprisen

 

Du kan være med på å heie frem din kandidat til spesialprisen ved å legge inn en kommentar.

Det gjør du på facebook

Skriv hvem av finalistene du heier på, og de blir tatt med i vurderingen når juryen skal kåre vinneren. Her er det bare å like, kommentere og dele!

 

Vinneren kåres 26. april

Vinneren av Spesialprisen blir publisert på Facebook og LinkedIn for Norges smarteste industribedrift 26. april.