Et av verdens mest effektive og bærekraftige raffineri

Glencore Nikkelverk ble etablert i 1910 og er i dag et av verdens mest effektive og bærekraftige raffineri.

I over hundre år har nikkel og andre metaller blitt raffinert, produsert og eksportert fra anlegget i Kristiansand og nå kan de også kalle seg Norges smarteste industribedrift 2022.

Først og fremst veldig gøy med en slik anerkjennelse! Vi jobber kontinuerlig med å forbedre prosesser hos oss. På en energieffektiv og bærekraftig måte, med sikkerhet som høyeste prioritet. Vi er veldig stolte over dette, og over våre ansatte som er hovedingrediensen i vår suksess på så mange måter.

Det sier Kommunikasjonsrådgiver, Ingunn B. Engen i Glencore Nikkelverk AS. På spørsmål om hvorfor hun tror Glencore stakk av med seieren i denne prestisjefylte prisutdelingen, understreker hun samarbeidet. Hun fortsetter: «Vi har en sammensatt prosjektgruppe i en sammensatt bedrift med svært kompetente interne ressurser og kontraktører. Vi har mange «smarte» jern i ilden samtidig med høyt fokus på kvalitet i hverdagen.

Fokus videre blir å fortsette satsningen på våre ansatte. «Vi jobber med kompetanseheving og utvikling av våre ansatte. Vi ønsker at folk skal trives, mestre arbeidet sitt og oppleve arbeidsglede og tilhørighet i vårt mangfold».

 

 

Glencore Nikkelverk sine lokaler i Kristiansand.

Halvvert fotavtrykk innen 2030

Med en årlig produksjonskapasitet på ca 94 000 tonn Nikkel,
ca 30 000 tonn Kobber og ca 5200 tonn Kobolt, har selskapet etablert seg som en ledende aktør i bransjen. Med produksjon i denne skalaen er det klart at bærekraft er sentralt.

Glencore er tydelige på at vårt fotavtrykk skal halveres innen 2030. For å nå dette ser vi både på lavthengende frukter, men også større tiltak med bredere nedslagsfelt. Den nye kobberelektrolysen er så å si utslippsfri, og det er et stort steg i riktig retning. Nå jobber vi for å utvikle like bærekraftige prosesser i resten av anlegget vårt. I tillegg vil vi stille krav til våre kontraktører og leverandører om å sette bærekraft i forsetet fremover. 

Glencore Nikkelverk AS er et etablert industriselskap som har klart å utnytte avanserte teknologi- og digitaliseringsløsninger og blitt en sterk bidragsyter til det grønne skiftet, sier Torger Reve, juryleder for kåringen av Norges smarteste industribedrift. Forskning og utvikling sammen med kontinuerlig nye forbedringsprosesser, har gjort at de i dag fremstår som en bedrift som nærmest gjør alt riktig. Resultatet er en produktivitet som tåler norsk kostnadsnivå og en produksjon som har verden som sitt marked.

 

Glencore Nikkelverk og Norsk Kjernekraft AS signerer historisk avtale

 

Mandag 12. juni inngikk Glencore Nikkelverk en intensjonsavtale med Norsk Kjernekraft om leveranser av store mengder utslippsfri energi.

For Nikkelverkets ambisjoner om å fortsette å være Norges smarteste industribedrift, trenger de ikke bare store mengder ren ny energi, men det er svært viktig at denne energien forsynes bærekraftig, til markedsgunstige priser og uten avbrudd på grunn av værforhold.

Avtalen mellom Glencore Nikkelverk og Norsk Kjernekraft er historisk ved at ingen slike avtaler tidligere er inngått mellom et norsk industriselskap og kjernekraftselskap med norsk opphav.

Glencore Nikkelverk

En ledestjerne på Sørlandet

I over hundre år – og gjennom to verdenskriger – har hjørnesteinsbedriften klart å omstille, fornye og utvikle seg. «Gjennom automatisering, robotisering og kunstig intelligens, er jeg sikker på at norsk prosessindustri har et godt liv fremover» sier adm. direktør i Glencore Nikkelverk, Nils Gunnar Gjelsten.

Juryen er imponert over selskapets klare fremtidsplaner, hvor resirkulering av råvarer er ett av satsningsområdene. Selskapet er unikt i hvordan de deler sin kompetanse med andre bedrifter og fremstår som en ledestjerne for prosessindustrien på Sørlandet, fortsetter juryleder Torger Reve. 

Vi er utrolig stolte over å bli kåret til Norges smarteste industribedrift. Vi jobber systematisk med prosessutvikling og teknologi for å bli mer effektive og øke kvaliteten i produktene våre og for å resirkulere råvarer. Kontinuerlig videreutvikling er avgjørende og vi skal bli enda smartere og mer effektive, slår Gjelsten fast.