Hva kjennetegner vinnerne av Norges smarteste industribedrift?

 

Verdiskaping til å leve og lære av. 

 

Juryens kriterier

 • Nyskapende
 • Bærekraft, miljø og energieffektivitet
 • Bruk av teknologi, digitalisering og kompetanseutvikling
 • Produktivitet
 • Unikhet
 • Investerer i forskning og utvikling
 • Produktivitet som tåler norsk kostnadsnivå
 • Produksjon som har verden som marked
 • Løse verdensproblemer

Spesialprisen

 • Unik forretningside
 • Teknologi og digitalisering
 • Fremmer bærekraft og det grønne skiftet
Fremtidens industri skapes av de som tør å satse på innovasjon, med mot og evne til å tenke nytt. Dette ivaretar og skaper nye arbeidsplasser, og gir livskraft til bygder og samfunn i hele Norge. Hvert år siden 2014 har Norsk industri og Siemens jaktet på Norges smarteste industribedrift. 

Derfor løfter vi frem de beste

 

Med konkurransen «Norges smarteste industribedrift» ønsker vi å løfte frem de gode, bærekraftige industrihistoriene, og inspirere til økt konkurransekraft for norske industribedrifter.

I tillegg til prisen for «Norges smarteste industribedrift», har vi «Spesialprisen». Dette er en pris for industribedrifter som er i oppstartsfasen og foreløpig ikke oppfyller alle kriteriene for deltakelse i «Norges smarteste industribedrift». De tør likevel å tenke nytt og satse innen nye nisjer og på bærekraftige, teknologiske løsninger. Dette trenger Norge!

Felles for begge prisene er at de ser etter bedrifter som utmerker seg med nyskapende ideer, utnyttelse av teknologi og digitalisering, og som fremmer bærekraft, miljø og energieffektivitet. Hensikten er å skape industrielle rollemodeller.

Kjennetegn ved Norges smarteste industribedrifter

I ett av verdens rikeste land er lønns- og kostnadsnivået høyt. Dette er en utfordring i møte med tøff, internasjonal konkurranse. Norges smarteste industribedrifter har klart å snu denne ulempen til noe positivt, nemlig til å bli sitt fremste fortrinn. Der de andre bedriftene snakker, har de smarteste industribedriftene allerede handlet. Det faktum at Norge er et høykostland gjør det lønnsomt å foreta investeringer i tiltak som gir reelle produktivitetsgevinster, og varige kostnadsbesparelser. Omfattende investeringer i ny teknologi, digitalisering og kompetanseutvikling har gjort at våre smarteste industribedrifter ligger i verdenstoppen når det kommer til å planlegge, automatisere, overvåke og forbedre industriproduksjonen.

Norges smarteste industribedrifter er spredt over hele landet, finnes i alle størrelser, og opererer i flere ulike bransjer. Noen bedrifter er familieeid, og har holdt det gående i mange tiår, andre har blitt kjøpt opp av store internasjonale konsern. Alle har hver sin tilnærming til hvordan en overlever i en stadig mer global konkurranse, hvor endringer skjer til enhver tid. Likevel har de smarteste bedriftene mye til felles.

Det som kjennetegner vinnerne av prisen «Norges smarteste industribedrift» er at de kombinerer innovative løsninger, avansert teknologi og et engasjement for miljø og bærekraft. De viser at det er mulig å overleve med norsk produksjon i sterkt konkurranseutsatte markeder. Gjennom bruk av ny teknologi og digitalisering har bedriftene klart å styrke sin egen konkurransekraft, i tillegg til å markere seg som en ledestjerne i bransjen for hvordan innovasjon og bærekraft kan forme en bedre fremtid. På den måten klarer bedriftene å utkonkurrere lavkostland i produksjon og leveranse. 

DET KJENNETEGNER DE SMARTESTE BEDRIFTENE

 • Innovative løsninger
 • Tar i bruk ny store og digitalisering
 • Automatisering, robotisering og kunstig intelligens
 • Engasjement for miljø og bærekraft
 • Fokus på det grønne skiftet
 • Miljøvennlig produksjon
 • Investerer i forskning og utvikling
 • Produktivitet som tåler norsk kostnadsnivå
 • Produksjon som har verden som sitt marked
 • Vil løse verdensproblemer
Det er ikke bare teknologien og de digitale løsningene i seg selv som gjør bedriftene nyskapende. Evnen til å videreutvikle og sette sammen eksisterende teknologi på nye måter, er minst like viktig. Flere bedrifter peker på at den virkelige innovasjonskraften ligger i skjæringspunktet mellom kunnskapskjeden og verdikjeden, og at det nettopp derfor er så viktig å holde kompetansen og produksjonen samlet på huset.

Fokus på det grønne skiftet står sentralt i bedriftenes strategi, og dette gjenspeiles i hele produksjonen. Bedriftene har ikke bare redusert sin egen miljøpåvirkning, men har også vist vei for industrien som helhet. De beholder et solid norsk fotavtrykk med betydelig næringsaktivitet, og er å betrakte som hjørnestensbedrifter rundt om i norske lokalsamfunn. Lokalt bidrar bedriften til samarbeid og kompetansedeling på tvers, som skaper sterke klynger og akademiske miljøer. En sterk bidragsyter for det grønne skiftet, som setter standarden for hvordan bedrifter kan være drivkraften bak positive endringer i samfunnet.

Hva er betydningen for miljøet, energibruket og den bærekraftige utviklingen?

 

Effektiv industriproduksjon handler ikke bare om å kutte arbeidskostnader. Det handler også om lavere energibruk og positivt bidrag til helse, miljø, sikkerhet og klima. Her kan norske industribedrifter gjøre en forskjell ved å sikre høyere råstoffutnyttelse, redusere klimagass- og miljøutslipp fra egen verdikjede, og ved å utvikle produkter som bidrar til å redusere eller fjerne fossile utslipp for sluttbruker.

Utviklingen som har skjedd rundt automatisering og digitalisering har ført til bedre planlegging og mer effektiv produksjon, som igjen har redusert feilproduksjon og andelen kasserte produkter. Bedriftene som ligger lengst i front på råstoffutnyttelse ser også på muligheter for sirkulær materialflyt, som innebærer at de tar tilbake produkter etter endt levetid for å gjenbruke materialet i nye komponenter.

 

 

Siden 2014 har vi kåret vinnere av Norges smarteste industribedrift. Les mer om vinnerne

 

 

Norske vassdrag og fossefall har gitt oss et fortrinn i bærekraftig industriproduksjon sammenlignet med land som er avhengige av fossil energi. Derfor kan også karbonutslippet reduseres når energiintensiv industriproduksjon flagges tilbake til Norge fra for eksempel et «kull-land» som Kina. De smarte industribedriftene finner også alternative produkter for å erstatte skadelige kjemikalier som utgjør en trussel for miljø og industriarbeidernes helse. I et utslippsperspektiv er det dessuten betydelige klimagevinster som ligger i å samlokalisere verdikjeden, slik at komponenter kan fraktes fra nabokommunen i stedet for Østen.