Vinner av Spesialprisen 2022 Desert Control

Vinner av Spesialprisen 2024

FishGLOBE

Innovasjon som kan transformere lakseoppdrett globalt, startet i Lysefjorden.

Tre sterke finalister har kjempet om Spesialprisen i Norges smarteste industribedrift 2024 – FishGLOBE, Norsk Tekstilgjenvinning og Nordic Batteries. Juryen hadde en spennende og utfordende oppgave med å kåre en av de tre bedriftene, som utmerker som innen forskjellige områder. FishGLOBE ble til slutt årets vinner.

Vi gratulerer så mye!

Les mer om de tre finalistene

 

Juryens begrunnelse

 

Dette er hva juryen spesielt merket seg ved årets vinner:

Vinneren har utviklet en fremtidsrettet og bærekraftig løsning for en av Norges viktigste næringer som i dag sliter med store miljøutfordringer. Bedriften har utviklet et lukket fiskeoppdrettsanlegg som hindrer rømming, eliminerer lakselus og løser forurensningsproblemene i tradisjonelt oppdrett. Anlegget er autonomt, styres og overvåkes fra land, er kostnadseffektivt, har lav energibruk og lav sårbarhet. Løsningen forbedrer fiskehelsen, bidrar til en nødvendig økning av matproduksjon fra havet og gir store miljøfordeler.

Den utviklede løsningen er et godt eksempel på disruptiv innovasjon med teknologisk basis i leverandørklyngen i norsk sjømatsnæring, og produktet har et stort internasjonalt marked. Dette viser at Norge har en ledende teknologisk posisjon innen bærekraftig matproduksjon fra havet.

Vinneren har allerede viktige kunder utenfor Norge, og har hele verden som sitt marked.  

Vi gratulerer FishGLOBE som vinner av Spesialprisen i Norges smarteste industribedrift 2024.

Les mer om FishGLOBE og hvordan deres løsninger bidrar.

For «Spesialprisen i Norges smarteste industribedrift» ser vi etter bedrifter i oppstartsfasen som har en unik forretningside, utnytter teknologi og digitalisering, og som med sin forretning fremmer bærekraft og det grønne skiftet.