Finalistene er klare! 

Norges smarteste industribedrift 2024: Finalistene viser en ny standard for innovasjon og bærekraft i Norge 

Finalistene for «Norges smarteste industribedrift» og «Spesialprisen» 2024 er nå klare. Konkurransen er en hyllest til industriell innovasjon og bærekraft, og målet er å vise frem selskaper som er rollemodeller innenfor konkurransedyktig industriell produksjon, digitalisering og bærekraft. 

Det er mange veldig gode kandidater til begge prisene i år, med stor variasjon av bedrifter, sier juryleder Torger Reve. Det er spesielt gledelig at mellomstore industribedrifter i distriktene hevder seg så godt i konkurransen.  

Torger Reve

Juryleder

De tre sterke finalistene for «Norges smarteste industribedrift 2024» er:  

Hycast AS – Datterselskapet av Norsk Hydro ASA bruker roboter i produksjonen og lar seg inspirere av IKEA når de selger støperiteknologi ute i verden

Hycast AS på Sunndalsøra er grunnlagt i 1990 og er et heleid datterselskap av Norsk Hydro ASA.  
De har utviklet både støpeutstyr og smelterenseutstyr for produksjon av høykvalitets aluminium både for pressbolt og valseblokk som er helt unike. Deres nye helautomatiske overvåkningssystemer styres via en skyløsning, hvor roboter utnytter bevegelsesmekanismer, trådløs kommunikasjon, høyoppløselige kameraer og termiske bildesensorer for produksjonsovervåking. Inspirert av IKEA, kan Hycast’s selgere snart designe støpelinjer på minutter med automatisk genererte 3D-visninger.  

Juryen er imponert over at de, på tross av tøff internasjonal konkurranse, opprettholder en sterk markedsposisjon. 

Tomax AS – Helnorsk produksjon gir bærekraftig boring i alle ledd 

Tomax i Stavanger har utviklet avansert boreteknologi for norske og internasjonale aktører. Teknologien gir en systematisk reduksjon i både kostnad og miljøbelastning gjennom redusert tidsbruk og dermed redusert utslipp av eksosgasser. Sammenlignet med en tradisjonell boreoperasjon vil Tomax forbedre virkningsgraden til selve borkrona. Det bidrar til at energiforbruket reduseres 30-50 %. Levetiden på borkronen økes samtidig to til fire ganger. Komponentene som inngår i produktet kommer i hovedsak fra norske bedrifter. Den sentrale, matematiske algoritmen som benyttes er under stadig utvikling og utveksles som åpen kode styrt av et samarbeid mellom tre universiteter i Europa og USA.

Juryen har spesielt bemerket at Tomax har digitalisert hele sin verdikjede og tilbyr sitt produkt gjennom en B2B web løsning. Bedriften har vist imponerende lønnsomhet gjennom flere år. 

Kverneland Energi AS – Lynlading av anleggsmaskiner i lunsjen  

Kverneland Energi på Klepp lanserte i 2023 en mobil lynlader for anleggsmaskiner. Den minste modellen «Thor» kan monteres på en tilhenger og forsyne byggeplasser med grønn energi. Lavere dieselforbruk og CO2-utslipp gjør «Thor» både bærekraftig og lønnsom.  

Juryen anser at løsninger som «Thor» vil spille en vesentlig rolle i det grønne skiftet, med tanke på de økende behov for elektrifisering og lading av anleggsmaskiner. 

Norges smarteste industribedrift 2024 blir kåret på Norsk Industris årskonferanse 7. mai 2024. 

Spesialprisen 2024:

Norges smarteste industribedrift har også en egen spesialpris for nye, innovative industribedrifter som er i oppstartsfasen. De som tør satse innen nye nisjer og på bærekraftige, teknologiske løsninger, men ikke helt oppfyller kravene til hovedprisen enda. Dette er bedriftene som utmerket seg i år, og er finalister i Spesialprisen 2024: 

FishGLOBE AS – Innovasjon som kan transformere lakseoppdrett globalt, startet i Lysefjorden 

FishGLOBE i Stavanger ble etablert i 2013. FishGLOBE er et unikt flytende lukket system som løser mange av oppdrettsbransjens største utfordringer knyttet til fiskevelferd, oppsamling av slam, rømning og lakselus. 

Bedriften har som mål å løse oppdrettsbransjens miljøutfordringer ved å samle opp eksternt slam og uspist fôr, som deretter konverteres til biogass. Denne tilnærmingen sparer miljøet for permanente inngrep. Ved å bruke 0,9 kWh pr kg produsert fisk bidrar FishGLOBE til betydelige energibesparelser. 

Juryen mener at dette er en fremtidsløsning og synes det er spennende om de kan få til storskala produksjon og dermed løse mange utfordringer innen en av våre aller viktigste næringer. 

 

Norsk Tekstilgjenvinning AS – En stor miljøutfordring skal resirkuleres av norsk nykommer 

Norsk Tekstilgjenvinning i Sandefjord ble stiftet i 2021 og er støttet av Innovasjon Norge, Handelens Miljøfond og Norges Forskningsråd. De har som hovedmål å oppnå «tekstil-til-tekstil»-gjenvinning av blandingstekstiler fra helse- og hotellnæringen. I dag kan konvensjonelle maskiner i hovedsak bare gjenvinne ull og ren bomull til ny tekstil, ikke blandinger. Norsk Tekstilgjenvinning håndterer dette. Tekstilindustrien står estimert for opp mot 10 % av verdens klimagassutslipp og tekstil-til-tekstil gjenvinning kan utgjøre en stor forskjell. Anlegget har en kapasitet til å gjenvinne opp til 2 000 tonn tekstiler per år, som vil øke til 30 000 tonn ved industrialisering av prosjektet innen 3-5 år. 

Juryen fremhever det viktige og unike arbeidet som gjøres med en skalerbar løsning for blandingstekstiler, i en bransje med altfor stort miljøavtrykk. 

 

Nordic Batteries AS – Norsk foregangsbedrift skal bidra til å revolusjonere batteriproduksjon  

Nordic Batteries, etablert på Kongsberg, tar i bruk toppmoderne digitale verktøy og automatisering for å designe og produsere batterimoduler. De utnytter den fremste teknologien i alt fra utvikling og produksjon til kundeleveranser. Gjennom kontinuerlig overvåkning med AI-algoritmer og et komplett digitalt dokumentasjonssystem, skal Nordic Batteries oppnå en produksjon som er både kostnadseffektiv og av topp kvalitet. Testing av produksjonen vil igangsettes i Kongsberg Teknologipark i løpet av 2024. 

Juryen fremhever muligheten batterier skaper for avkarbonisering og elektrifisering av samfunnet i Norge, både for biler, båter og i kombinasjon med sol- og vindanlegg –  og at de benytter den nyeste teknologien for effektiv og bærekraftig produksjon. 

 

Hei frem din kandidat til Spesialprisen

 

Du kan være med å heie frem din kandidat til prisen ved å legge inn en kommentar.

Det gjør du på facebook

Skriv hvem av finalistene du heier på, og de blir tatt med i vurderingen når juryen skal kåre vinneren. Her er det bare å like, kommentere og dele!

Vinneren av Spesialprisen blir publisert på Facebook og LinkedIn for Norges smarteste industribedrift 26. april. 

 

Tidligere vinnere: