Jakten på Norges smarteste industribedrift

Finalistene er klare! 

Juryen har kåret de tre finalistene til Norges smarteste industribedrift og Spesialprisen 2022. Konkurransen har vært tøff, og kandidatene som nå kjemper om å gå helt til topps har utmerket seg på forskjellige måter.

«Felles for selskapene er at de er nyskapende og helt i front når det gjelder digitalisering, automatisering og bærekraft. I tillegg kjennetegnes finalistene av gode muligheter til ytterligere skalering med store eksportmuligheter», sier juryleder Torger Reve.

De tre finalistene til hovedprisen – Norges smarteste industribedrift er:

 

Mustad Autoline AS

Fra fiskekroker til automatisert linefiske.

Allerede på 1870-tallet var Mustad fra Gjøvik på verdenskartet som utvikler av verdens første fiskekrokmaskin og ble ledende produsent. Hundre år senere, i 1977, lanserte de verdens første automatiserte linefiskesystem. Mustad Autoline er i dag verdensledende produsent og leverandør med ca. 90 prosent av markedet i sin nisje.

Med en totalelektrifisert og digitalisert plattform for automasjon av linefiske, reduseres energiforbruket og bidrar til å manifestere linefanget fisk som det mest klimavennlige alternativet for bunnfisk.

Glencore Nikkelverk AS

Solid teknologibedrift som har jobbet sterkt med innovasjon og miljøvennlig produksjon.

Kristiansand-bedriften Glencore Nikkelverk ble etablert i 1910 og er i dag en av verdens mest effektive og bærekraftige nikkelprodusenter. Årlig produksjonskapasitet er på 94 000 tonn Nikkel, 30 000 tonn Kobber og 5 200 tonn Kobolt. Bedriften fremstiller vitale metaller for det grønne skiftet på en bærekraftig og energieffektiv måte og er således en viktig bidragsyter til å løse verdens miljøutfordringer.

Glencore Nikkelverk arbeider systematisk og kontinuerlig for å utnytte sine ressurser bedre, blant annet ved å utnytte overskuddsenergi fra egne prosesser til fjernvarme for Kristiansand gjennom et samarbeid med Agder Energi Varme.

Rolls-Royce Electrical Norway AS

Spennende teknologiutvikling for lavutslipp innen transport i luften, i havet og på land.

Fra Trondheim skaper Rolls-Royce Electrical Norway (RREN) nye produkter som er mindre, lettere og mer effektive. Produktene er tatt i bruk for fremdrift av marine fartøy, pumping av diverse medium, boring av tunneler, strømproduksjon innen flere fornybare konsepter, og til fremdrift av morgendagens lavutslipps fly.

Produktene RREN leverer, bidrar til reduserte utslipp av klimagasser.

Hvem av de tre finalistene som blir «Norges smarteste industribedrift 2022» avgjøres på Industrikonferansen 9. mai 2023.

Finalistene i Spesialprisen 2022

«Spesialprisen i Norges smarteste industribedrift» er en tilleggspris som skal fremme bedrifter som er i oppstartsfasen og som tør å satse innen nye nisjer og på bærekraftige, teknologiske løsninger. Årets finalister er tre svært forskjellige bedrifter som alle har spennende løsninger som blir viktige i fremtiden. Juryen vurderer at «de har unike, nyskapende løsninger. De har tatt i bruk ny teknologi og deres løsninger bidrar til bærekraft og utvikling».

 

Dette er de tre sterke finalistene til Spesialprisen 2022:

Kitemill

Kitemill fra Voss er ledende i verden på utvikling av høydevind, en teknologi verden trenger for å erstatte fossil energi. Autonome droner sørger for tilgang til nye og bedre vindressurser høyt over dagens vindturbinløsninger. Høydevind er lett skalerbart med lite material- og areal-bruk, og kan derfor bli like viktig som sol og konvensjonell vind for å nå 1,5 gradersmålet.

Desert Control

Sandnes-bedriften Desert Control tar tak i utfordringen rundt økende vannmangel i verden og har funnet en løsning som gjør at sandholdig jordsmonn holder bedre på vann. På denne måten kan man redusere vannforbruket betydelig og samtidig oppnå̊ økte avlinger gjennom forbedret jordhelse.

Hagal

I sine lokaler i Oslo og Hokksund utvikler Hagal elektronikk- og batteri-systemer med noe som kalles Switching Battery Management System, en teknologi for individuell cellestyring i batterier. Med dette forlenges levetiden til nye batterier samtidig som gir brukte batterier et nytt liv.

Vinneren blir publisert 14. april på Facebook for Norges smarteste industribedrift.