Hva kreves for å vinne?

Dette ser årets jury etter i en verdig vinner

Juryens kriterier
→ Produktivitet
→ Unikhet
→ Klyngevirksomhet
→ Innovasjon
→ Bruk av teknologi, digitalisering og kompetanseutvikling
→ Bærekraft, miljø og energieffektivitet
→ Markedseffekter

Hva skal til for å havne øverst på pallen i Norges smarteste industribedrift? Vi har tatt en prat med to jurymedlemmer for å høre litt om hva som vektlegges.

Disse bedriftene kvalifiserer seg til konkurransen

Det er en del ting som skal være på plass før en bedrift kan vurderes. Norges smarteste industribedrift fokuserer på bedrifter som produserer fysiske varer.  Rene tjenestebedrifter eller utviklingsbedrifter vil altså ikke vurderes i denne konkurransen. Et annet viktig inngangskriterium er at bedriften går med økonomisk overskudd.  Siden 2020 er året da verden ble rammet av en stor pandemi, vil juryen i år også legge spesiell vekt på at bedriften har vist evne til å omstille seg i et dramatisk endret marked.

Norges smarteste industribedrift er en bedrift som har evnet å ta i bruk ny teknologi og som utnytter de mulighetene som ligger i digitalisering, robotisering, kunstig intelligens og effektiv organisering.  Nøkkelen er å skape innovasjon, produktivitet og bærekraft i hele verdikjeden, i logistikk og produksjon, og i leverandør- og kunderelasjoner.

Det holder ikke bare å være lovende, sier professor emeritus i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI, Torger Reve. Bedriftene må ha demonstrert resultater i tøff internasjonal konkurranse, helst på eksportmarkedet. Suksess handler ikke bare om selv å bli best, men også om å gjøre andre gode. Samarbeid og kunnskapsdeling gir bedre resultater om bedrifter bidrar til å skape et sterkt industrielt miljø rundt seg, det vi ofte kaller dynamiske næringsklynger.

«Digitalisering og automatisering har potensialet til å gjøre vareproduksjon så effektiv at industri tjener på å flytte tilbake til Norge.»

TORGER REVE,
professor ved Handelshøyskolen BI

Unikhet, innovasjon og teknologibruk

Effektivisering ved hjelp av ny teknologi er avgjørende for at norske bedrifter skal kunne konkurrere internasjonalt. Konkurransen Norges smarteste industribedrift leter derfor etter bedriftene som på smartest mulig måte sikrer sin konkurransekraft, særlig gjennom teknologi og digitalisering.

– Digitalisering og automatisering har potensialet til å gjøre vareproduksjon så effektiv at industri tjener på å flytte tilbake til Norge. Det har vi også sett eksempler på. Vi i juryen leter etter de bedriftene som virkelig gjør nye og spennende ting; de bedriftene som jobber annerledes, og øker sin produktivitet og konkurransekraft ved hjelp av teknologi, forteller Reve.

Industrimiljø og klyngevirksomhet

Suksess handler ikke kun om selv å bli best, men også om å gjøre andre gode. Historien viser at samarbeid og kunnskapsdeling gir bedre resultater, også innen industri. Derfor premieres bedrifter som kan vise til samarbeid og evne til å dele kunnskapen sin med andre, ifølge Reve.

– Raufoss industripark er et godt eksempel på aktører som samarbeider og hjelper hverandre til å bli gode. På den måten kan du si at vi i Norges smarteste industribedrift jakter på de beste industrimiljøene, forklarer Reve.

«Digitalisering hjelper bedrifter til smartere bruk av ressurser og dermed økt konkurransekraft. Mange bedrifter tenker stort og når sine mål gjennom mindre steg. Vi tror det er blant slike bedrifter vi finner fremtidens smarteste industribedrifter»

FRANK BRÅTHEN, jurymedlem og direktør for Digital Industries Norway, Siemens

Bærekraft og energieffektivitet

 Også hvordan bedriften jobber med bærekraft og miljøspørsmål spiller inn i konkurransen. Smart bruk av ressurser er like viktig for økonomi som for miljøet – og gjennom konkurransen dukker det opp mange gode eksempler på bedrifter som er gode på nettopp dette.

– Digitalisering hjelper bedrifter til smartere bruk av ressurser og dermed økt konkurransekraft. Mange bedrifter tenker stort og når sine mål gjennom mindre steg. Vi tror det er blant slike bedrifter vi finner fremtidens smarteste industribedrifter, sier Frank Bråthen.

Juryens medlemmer

Torger Reve, professor i strategi og industriell konkuranseevne Handelshøyskolen BI
Else-May Norderhus, Stortingets energi- og miljøkomite
Jan M. Moberg, adm. direktør og ansv. redaktør Teknisk Ukeblad
Odd Myklebust, forskningssjef SINTEF Manufacturing
Frank Bråthen, direktør for Digital Industries Norway, Siemens AS
Hans Erik Vatne, teknologidirektør Norsk Hydro
Knut E. Sunde, direktør for bransje og industripolitikk Norsk Industri

Den årlige konkurransen Norges smarteste industribedrift, arrangert av Norsk Industri og Siemens, løfter frem norske industribedrifter som utmerker seg på innovasjon, digitalisering og konkurransekraft.

Tidligere vinnere

Tronrud Engineering – 2019

Tronrud Engineering – 2019

I skarp konkurranse med en rekke sterke konkurrenter ble Tronrud Engineering kåret til Norges smarteste industribedrift 2019.

Brunvoll – 2017

Brunvoll – 2017

Det var en gang en sjøsyk unggutt som ville bidra til Sildefisket i Molde på annet vis enn som mannskap på en gyngende båt.