Høyteknologiske kalkulasjoner kan forhindre strømbrudd

Norsk løsning når ut i verden

I 2006 slo ekstremværet Narve inn over kysten langs flere nordnorske fylker. Regionen er vant til mye vær og vind, men det er ikke mulig å forberede seg 100 prosent på ødeleggelsene som følge av uværet. Narve førte til materielle skader på over 80 millioner kroner, og mindre personskader.

De materielle skadene innebar blant annet merkbare utfordringer for strømnettet i regionen. I ettertid ble det konkludert at strømnettet ikke var bra nok til å tåle ekstremvær, og Statnett iverksatte et prosjekt for å beregne risikoen for skader ved fremtidige uvær.

Resultatet ble Promaps. Et verktøy som kan beregne risiko for brudd i blant annet kraftsystem, og som i dag er et velfungerende prosjekt som benytter seg av dagens mest moderne teknologier.

I fjor ble Promaps, som et eget selskap, for første gang nominert til kåringen av Norges smarteste industribedrift. Nå har selskapet tatt store og viktige steg, og ambisjonene for året som kommer er større enn noen gang.

Problemstilling for hele Europa

 

– I slutten av 2013 var vi ferdige med utvikling av prototype av teknologien, og startet prosessen med å kommersialisere den. Først nasjonalt, så internasjonalt. I fjor tok vi teknologien ut i et eget selskap, og er nå i gang med å få produktet ut i markedet, forteller Arne Brufladt Svendsen i Promaps Technology.

Ett år er gått, og utviklingen har vært betydelig. Et stort europeisk forskningsprosjekt, GARPUR, har satt usikkerheten rundt strømnettets pålitelighet på dagsorden over hele kontinentet. Konklusjonen er at det trengs nye verktøy som kan analysere data og sikre strømnettet i sanntid.

– Nå som dette store forskningsprosjektet er ferdigstilt, åpnes det europeiske markedet for oss. Problemstillingen vi prøver å løse er nå definert på et europeisk nivå, sier Brufladt Svendsen.

I starten av 2017 fikk Promaps med seg investorer fra Bergen, og på denne måten har de vært i stand til å kommersialisere teknologien. Promaps har jobbet aktivt i markedet siden sommeren 2017, de har reist rundt til kunder og har nå en håndfull konkrete interessenter i det norske markedet.

– Vi er nå også i dialog med flere internasjonale selskap, som ønsker å gå ut i verdensmarkedet med teknologien. Vi står på trappen av en veldig spennende kommersiell satsning, forteller Brufladt Svendsen.

 

Teknologispekket plattform

 

Det Promaps-teknologien i bunn og grunn gjør er å verne infrastrukturen i landet i form av å beregne gjeldende og fremtidig risikonivå, og på denne måten fremlegge forslag til tiltak i kraftsystemet før noe skjer. Et spennende moment med løsningen er også den er skalerbar, og har muligheter til å inkludere kunstig intelligens, og kan ha direkte tilgang til satellitter for dataanalyse. Det krever en dataplattform som gjør det mulig, noe som nå er på plass. Plattformen gjør det mulig å for eksempel koble opp værdata fra StormGeo, og maskinlæring og kunstig intelligens fra Cair-senteret, som ligger på Sørlandet.

Dataene beregnes og tolkes i et datasenter, og resultatene blir tilgjengelig for kunden via enten internettbaserte løsninger eller installasjon hos kunden.

– Mange snakker om kunstig intelligens, digitalisering, big data og forsyningssikkerhet i kraftsystem. Vi bruker alt dette i praksis, så når et uvær nærmer seg kan vi se hva vi forvente av konsekvens av uværet, ut fra hver kundes unike kraftsystemegenskap. Vi kan se hvor stor belastning det er, og gi forslag til handlinger for kraftsystemeier for hvordan vi kan stille dette kraftsystemet best mulig før stormen treffer.

Klart for nye utfordringer

 

Det er mye fornybar energi som blir introdusert i strømnettet, og det kan kreve betydelige oppgraderinger av infrastrukturen. Ved å beregne hvor mye en installasjon av fornybare kilder vil påvirke denne infrastrukturen, kan samfunnet spare inn mye penger:

– Til slutt vil vi få et sikrere og bedre kraftsystem. Samfunnet har forventninger til at strømmen skal være oppe 100% av tiden, og introduksjon av mye fornybar energi vil forandre regulerbarheten av systemet slik at det blir mer utfordrende å drifte og gjøre riktige investeringer. Derfor vil en effektiv overvåking og analyse av kraftsystemer trengs mer enn noensinne.

– En nominasjon til kåring av Norges Smarteste Industribedrift betyr mye for oss som er et lite selskap som står på trappen til et kommersielt gjennombrudd og en internasjonal satsning, avslutter Arne Brufladt Svendsen.

PÅMELDING

Bedriften meldes på som kandidat til

Andre blogginnlegg