Digital temperaturmåler 2019

I Digital temperaturmåler for norsk næringsliv 2019 kan du bl.a. lese at norske bedrifter ser nye muligheter med digitalisering, men er bekymret for om norsk arbeidsliv mangler riktig kompetanse.

Norske bedrifter er overbevist om at digitalisering kan skape nye forretningsmuligheter, men ser at de mangler rett kompetanse. Mangel på vilje til å utvikle egne ansatte gjør at mange i stedet sette sin lit til å hente inn ny kompetanse utenfra.

Vi står midt oppe i en digital omstilling av norsk økonomi. Det blir tydeligere for hvert år. Få områder er viktigere for næringslivets konkurransekraft, økonomisk vekst og velferdsstatens bærekraft enn nettopp dette. Konkurransen er internasjonal. Og derfor er det meget positivt at vi ser en ny fart i digitaliseringen i både det offentlige og næringslivet. Det betyr at vi står stadig bedre rustet til å opprettholde vårt digitale forsprang.

Behovet for digitalisering treffer alle sektorer og alle deler av næringslivet Offentlig sektor må ta i bruk ny teknologi for å gi nye og bedre tjenester til innbyggerne og for å bli mer effektive. Næringslivet må ta i bruk ny teknologi for å øke sin konkurransekraft, og for å overleve i et stadig mer konkurranseutsatt marked. De som er i front, blir vinnerne. De som sakker akterut, blir tapere i konkurransen – Det kan bety et være eller ikke være.

Regjeringen ønsker en IKT-politikk som bidrar til forenkling og effektivisering i offentlig sektor, som fremmer innovasjon og konkurransekraft i næringslivet, og som kan bidra til verdiskapning og et bærekraftig velferdssamfunn. I januar fikk Norge sin første digitaliseringsminister. Det lover godt for nødvendig prioritering av den digitale omstillingen. Norge har et godt utgangspunkt for å komme seirende ut av det digitale kappløpet. Vi har en høy digital modenhet, og en robust teknologisk infrastruktur. Vi har god tilgang på registerdata, som brukt riktig har potensiale til å bli en verdifull ressurs for norske virksomheter.

Norske bedrifter er overbevist om at digitalisering kan skape nye forretningsmuligheter, men ser at de mangler rett kompetanse. Mangel på vilje til å utvikle egne ansatte gjør at mange i stedet sette sin lit til å hente inn ny kompetanse utenfra.

Nøkkelen til digitalisering

Selv om det skjer mye positivt ser vi at det fremdeles skorter på forståelsen av hva digitalisering egentlig innebærer, hvilke muligheter som ligger i digitalisering og hva som skal til for at den enkelte bedrift skal lykkes. Nøkkelen til å lykkes med digitalisering ligger ikke teknologien, men i menneskenes forståelse av den. Teknologien finnes ofte tilgjengelig. Det som skal til er de rette menneskene.

Det handler om å bruke digitalisering til å skape nye muligheter, nye forretningsmuligheter og omstille virksomhetene til å jobbe på nye bedre måter. Det er derfor helt nødvendig å rekruttere riktig, men like viktig: kvalifisere egne ansatte. For å lede an i en skarp internasjonal konkurranse må både myndigheter og næringslivet bidra til at flest mulig skal kunne være kvalifisert for et arbeidsliv som endres som følge av digitalisering og ny teknologi. Vår ambisjon bør være et arbeidsliv der ingen går ut på dato.

Norsk konkurransekraft

I tillegg til digital kompetanse må virksomhetene utvikle evnen til å se hvordan digitalisering kan brukes for å fremme bedriftens konkurransekraft. For å bli best i sin profesjonelle vektklasse må man se hvilke muligheter digitaliseringen kan gi for den konkrete virksomheten. Det krever samarbeid mellom fagfolk og teknologer. De krever ledere som er digitalt modne og evner å få ut synergien i samarbeid. Teknologien utvikler seg lynraskt. Virksomhetene må følge utviklingen og kontinuerlig tilpasse forretningsmodellen. Lederrollen blir stadig viktigere.

Dagens ledere må øke sin egen kunnskap for å kunne styre virksomhetene stødig gjennom en kontinuerlige, digital omstilling. De trenger kunnskap og innsikt i digitale trender og internasjonal utvikling. Fremtidens ledere må forstå mulighetene digitalisering fører med seg, og hva som skal til for å lykkes, og ikke minst behøver de kunnskap nok til å ansette de riktige menneskene og motivere ansatte med ulik bakgrunn til å jobbe sammen og være med på den digitale reisen. Siemens undersøkelse viser at lederne selv mener de mangler slik kunnskap.

Andre blogginnlegg

FishGLOBE – 2024

FishGLOBE – 2024

Tre sterke finalister har kjempet om Spesialprisen i Norges smarteste industribedrift 2024. FishGLOBE ble til slutt årets vinner.