Et norsk industrieventyr

bygget på ørsmå kuler

En gang på 70-tallet, kom forskeren John Ugelstad ut fra laboratoriet sitt på NTH, tok tak i bukseselene sine og sa på klingende trøndersk: “Æ vill no itj si at æ e et geni, men det e bætre itj langt unna”. Minutter tidligere så han starten på et norsk industrieventyr i mikroskopet, det som noen år senere skulle bli kjent som Ugelstad-kuler. 

– Det var jo svaret på en utfordring Ugelstad ga seg selv. Han hadde hørt at NASA ville lage slike kuler på romstasjonen Skylab, for det var en etablert sannhet at denne type kuler ikke kunne lages noe annet sted enn i verdensrommet. Ugelstad klarte å komme opp med løsningen helt teoretisk, og i praktiske forsøk fungerte den akkurat slik teorien tilsa, forklarer Erlend Ragnhildstveit, forskningsdirektør i Thermo Fisher Scientific. Etter at teknologien ble kommersialisert først av Dyno Industrier og A. L. på åttitallet i firmaet Dynal, har de nå gjennom oppkjøp blitt en del av Thermo Fishers store portefølje med produkter.

 

Innovasjonen triller på kulene

 

I fjor var de nominert til prisen for Norges Smarteste Industribedrift. De kom blant topp tre og har i mellomtiden vunnet både Forskningsrådets Innovasjonspris og Norwegian Tech Award og jobber aktivt med utvikling av nye løsninger. Som et fundament til innovasjonen ligger Ugelstad-kulene, også kjent som Dynabeads. På fundamentet av de ørsmå, perfekte kulene kommer det en strøm med innovasjoner.

– Siden vi er eksperter på Ugelstad-prinsippet, som ligger til grunn for de kulene, var det mulig å innovere på helt nye materialer. Det er et innovasjonselement i det, men minst like viktig er det at vi klarte å øke produksjonen på en effektiv måte, sier Ragnhildstveit.

På Lillestrøm har Thermo Fisher industrialisert produksjonen, og skapt et produkt som ikke bare er verdenskjent for sin jevnt høye kvalitet men også mulighet til å produseres i store kvanta.

Nå er Dynabeads å finne i stadige nye bruksområder, ikke minst på feltet der alt startet, kreftforskningen.

 

Ultrarask analyse av gensekvenser

 

– I Thermo Fisher har vi en gensekvenserings-teknologi, Ion Torrent, som kombinerer halvlederteknologi med kuler, og er nok en ny anvendelse av Ugelstad-teknologien, sier Ragnhildstveit og jogger bort til kontoret for å hente en av brikkene som selskapet produserer. Brikken er på størrelse med et frimerke.

– På denne brikken, som i utgangspunktet er en CMOS-brikke som vi alle har i mobilkameraet, er det over 160 millioner små brønner, med en liten kule i hver brønn hvor selve sekvenseringsreaksjonen skjer. Dette har krevd ny innovasjon og utvikling av en helt ny type kuler. Tilsammen trekker de kostnaden og tiden det tar for kartlegging av gener dramatisk ned, og blir uvurderlig i kreftdiagnostikken.

Det virker som et drømmeekteskap, men starten var ikke problemfri.

– Da våre folk først prøvde å lage biologisk kompatible kuler til å passe til denne bruken, virket det som en umulig oppgave. Heldigvis er umulige oppgaver de vi løser best, sier Ragnhildstveit med et smil.

 

Løser problemer «i parallell»

 

For i Thermo Fisher kan forskerne spille på det store utvalget som bedriften tilbyr. Terskelen for å utveksle meninger, og hente innspill fra andre fagfelt er svært lav og oppfordret. Om en forsker på det kjemiske fagfelt trenger hjelp til å løse en matematisk nøtt, er de alle oppfordret til å sette av tid og hjelpe hverandre.

– Dermed løser vi mange utfordringer og oppgaver på kort tid, som én person kanskje hadde brukt mange dager eller uker på å komme over. Når ulike fagfelt klarer å jobbe på tvers blir det kostnadseffektivt, og det gjør oss til en attraktiv partner for kundene.

Slik blir Thermo Fisher til en leverandør av løsninger for sine kunder, i tillegg til en leverandør av ørsmå Dynabeads.

– Det er en veldig god følelse når kundene våre kommer til oss med sine største utfordringer, og våre folk higer etter å løse dem. Litt i tråd med hvordan John Ugelstad må ha følt det da forskningsmiljøet mente at slike kuler kun var mulig å lage i verdensrommet.

– For vår del, har fjorårets kåring vært bra for synligheten i Norge. Vi er et selskap i vekst og ønsker å tiltrekke oss talenter og inngå samarbeider lokalt, selv om 99% av markedet vårt er i utlandet. Det jeg virkelig liker med kåringer som belønner innovasjon og smart anvendelse av industri, er at det blir en bevisstgjøring rundt det at vi har mange gode forutsetninger for å lykkes med produksjonsindustri i Norge. Vi er et land med høy stabilitet, høyt utdannede folk, vi tenker smart, vi digitaliserer og tenker at “Ja, vi er et høykostland, men vi kan produsere effektivt”, sier Ragnhildstveit