Finalistene i Spesialprisen 2021

«Spesialprisen i Norges smarteste industribedrift» skal fremme bedrifter som tør å satse innen nye nisjer og på bærekraftige, teknologiske løsninger. Dette er de tre sterke finalistene til Spesialprisen 2021.

Vianode

Vianode produserer batterimaterialer
Vianode produserer batteri-materialer, eller mer spesifikt anodematerialet grafitt, til litium-ionebatterier. Materialet går blant annet inn i elbiler og har svært lang levetid – noe som gjør slike batterier svært bærekraftige. Vianodes innovative teknologi vil levere bærekraftige materialer til europeiske batteriprodusenter, dette med fornybar kraft og en renere og digitalisert prosessering. Selskapets anodematerialer vil også kunne brukes til stasjonær energilagring, for eksempel knyttet til vind- og solparker. I april 2021 åpnet de en pilotfabrikk i Kristiansand.

Les mer om Vianode

Stingray Marine Solutions

 

 

Stingray Marine Solutions skyter lakselus av laks
Stingray Marine Solutions AS er en teknologileverandør til havbruks-næringen. Selskapet har utviklet en ROV/lasernode som kontinuerlig og forebyggende skyter lakselus av laks og ørret i oppdrettsnæringen. Dette mens fisken svømmer uforstyrret og uskadet rundt i merden! Alt-i-ett-løsningen innebærer store besparinger og bidrag til bedret fiskevelferd og økt bærekraft i en av Norges viktigste næringer. Sammen med fiskehelse-tjenesten Stingray Aqua er dette produktet kjent som Fiskens Helsestasjon™ og den monitorerer og beskytter rundt 35 millioner fisk i året.

Les mer om Stingray Marine Solutions AS

Intelecy

Intelecy utvikler AI programvare

Intelecy AS ble skapt på bakgrunn av klimagassutslippene i industrien. Selskapet har utviklet en «no-code» programvare som raskt lar industri-bedrifter få bedre innsikt for blant annet bedre ressursutnyttelse, energibesparelser og hvordan man forhindrer utslipp til luft og vann. Selskapet bruker det fremste av kunstig intelligens, og transformerer spydspissteknologi til brukervennlig hverdagsverktøy for prosess- og produksjonsindustrien. Alt for en renere, tryggere og mer effektiv produksjon.

Les mer om Intelecy AS