Søppel er snart en saga blott

med verdens første heldigitale sorteringsanlegg

Ved hjelp av sin nye fulldigitale sorteringslinje gir Norsk Gjenvinning nytt liv til resirkulert papir, og redder med det store mengder skog fra motorsagene. Teknologien er direkte overførbar til andre typer avfall, og allerede har de pekt seg ut et nytt satsingsområde.

Med sin innovative bruk av teknologi vant Norsk Gjenvinning fram blant mange sterke kandidater i årets kåring av Norges smarteste industribedrift. Prisen ble delt ut av næringsminister Iselin Nybø under en digital kåring den 10. februar.

– Visjonen til Norsk Gjenvinning er at det ikke lenger skal finnes søppel, og vi ønsker å vise at absolutt alle gamle produkter har en verdi. Vi jobber med å finne metoder og prosesser for å gjøre de gamle produktene om til rene råvarer, som skal tilbake til industrien og igjen bli brukt til å lage nye produkter, forteller produksjonsdirektør Adis Cengic i Norsk Gjenvinning.

Med blant annet oppstarten av verdens første fulldigitale sorteringslinje for papir, er Norsk Gjenvinning en av landets fremste aktører innen sirkulær økonomi. En brann på anlegget deres på Haraldrud i Oslo tilbake i 2018 ble starten på den viktige endringsreisen for konsernet.

– Etter at brannen var slukket og det ikke lenger var noen tvil om at det gamle anlegget var ødelagt, hadde vi to valg: Enten reparere det gamle anlegget, eller bygge noe nytt som ville føre oss mot sirkulær økonomi i praksis. Vi hadde allerede etablert en sterk Lean-kultur i organisasjonen og var vant til å drifte høyteknologiske maskiner, som gjorde det enkelt å selge det inn til styret. Det var i tråd med deres ambisiøse strategi om å føre verden i en mer bærekraftig retning, sier Cengic.

Lean er en filosofi og produksjonsmetodikk som setter kunden i fokus, og jobber for å øke lønnsomheten gjennom smidige prosesser og redusert sløsing.

 

 

 

Foto: Norsk Gjenvinning

Bransjeledende råvarerenhet med heldigitalt sorteringsanlegg

Gjennom å gi resirkulert papp og papir nytt liv, redder de nå store mengder skog fra å bli hugget ned. Samtidig hindrer det store utslipp i forbindelse med transport. Totalt prosesserer anlegget 550.000 tonn avfall i året, selv om anlegget i sin tid kun ble designet for 200.000 tonn.

– Produksjonen på anlegget går 24 timer i døgnet fem dager i uken. Tiden det tar fra avfallet ankommer anlegget til det er pakket og klart til å bli til nye produkter, tar aldri mer enn 24 timer, forteller Cengic.

 

Samtidig som produksjonstrykket holdes på et høyt nivå, må de oppfylle papirfabrikkenes strenge kvalitetskrav.

Dersom kilden til råvarene skal endres, må vi ha tilstrekkelig volum, prisen må være konkurransedyktig og råvarerenheten være god nok. EUs Best available techniques (BAT) med 95 prosent renhet er det du kan forvente av teknologi i verden nå. Utfordringen der er at den sorteringsteknologien bruker lys, så mørke og svarte objekter registreres ikke og blir dermed ikke tatt med i regnestykket, forteller han.

Istedenfor å basere produksjon deres på EUs «BAT», hentet de inspirasjon fra den beste og nyeste teknologien i verden. Med denne heldigitale sorteringslinjen er de i stand til å produsere med 99 prosent renhet, men da med 38 prosent prosesstap.

– Vi har derfor valgt å legge oss på 97,5 prosent renhet, som er den internasjonale standarden for toppkvalitet. Det gir oss et utbytte på over 85 prosent, forteller Cengic.

Skal «disrupte» etablerte verdikjeder med høyteknologi og Lean-metodikk

Cengic kan fortelle at sorteringsanlegget består av hundrevis av sensorer, samt kamera- og infrarødteknologi. Ved hjelp av denne hardwaren, bildegjenkjenning og kunstig intelligens, styrer roboter sorteringen. Hele prosessen blir kontinuerlig optimalisert gjennom Lean-metodikk. I tillegg er anlegget koblet sammen med alle hjulgående maskiner, vektsystemet og NG sitt styringssystem, slik at informasjonsflyten mellom prosess, mann og maskin blir komplett

– Teknologien vi lykkes med er ikke revolusjonerende, men det handler om å standardisere prosesser. Suksessen vår ligger i å «disrupte» etablerte verdikjeder med ny teknologi, standardisering og kontinuerlige små forbedringer, understreker Cengic.

Formann for produksjon Xa Van Ngo (til venstre) og produksjonsdirektør Adis Cengic mottok prisen som Norges smarteste industribedrift

I juryens begrunnelse for Norges smarteste industribedrift står det at: «Selskapet fremstår som en ledestjerne for bærekraftige løsninger med overføringsverdi også til andre bransjer».

– Teknikken vi bruker er skalerbar og direkte overførbar til alle fraksjoner, som for eksempel metall, gips og betong, opplyser Cengic.

Han kan fortelle at de allerede har pekt seg ut neste satsing.

– Det neste steget for oss er rivebransjen. Mens mange ser på bygninger som blir revet som et avfallsproblem, ser vi på det som en stor ressursbank som bør resirkuleres tilbake inn i verdikjeden og ombrukes. Dette må selvfølgelig være økonomisk konkurransedyktig, samtidig som materialene må ha en kvalitet som gjør at en bygning tåler 100 år med vær og vind, poengterer han.  

– Anlegget er ikke bedre enn vi klarer å drifte det

Cengic er opptatt av at kulturen i organisasjonen er helt avgjørende for deres suksess.

– Teknologi er nøkkelen til masse, men for å lykkes må du ha folk som er vant til å standardisere prosesser og tilpasse seg, slår han fast.

Norsk Gjenvinning ble også kåret til årets norske Lean-virksomhet 2020 av Lean Forum Norge.

– Kulturen er viktig for å lykkes, for det er sjeldent nok med teknologi. Anlegget er ikke bedre enn vi klarer å drifte det. For hver eneste forbedring vi gjør i organisasjonen og produksjonen, desto bedre blir vi på miljøaspektet, som igjen fører til bedre produktkvalitet. Resultatet er at færre trær blir felt, som er veldig motiverende, sier Cengic, og fortsetter:

– Det som fascinerer meg med Norsk Gjenvinning er den enorme driven og endringsviljen i organisasjonen, som jeg ikke har sett noen plass som jeg har jobbet. Det som skiller NG fra resten, er miljøaspektet. Vanligvis snakker man om «People and Profit», men hvis du også har «Planet» med i strategien, så klarer du å tenne en indre gnist og gi ansatte en ekstra vilje til å gjøre verden til et bedre sted å være, avslutter han.