Fra produksjon av hestesko til batteribyttesystem

Etter tre år som finalist er Aarbakke AS endelig Norges smarteste industribedrift. I sin 104 år lange historie har hjørnesteinsbedriften på Bryne gått fra produksjon av hestesko til batteribytterobot for hurtigbåter.

Aarbakke har de siste årene tatt steget fra å være en underleverandør til offshore-næringen, til også å bli en teknologileverandør med løsninger for fornybar energi og grønn industri.

– Selv om vi har vunnet denne prisen så gjelder det å ikke tenke at vi er i mål. Vi må være på hele veien, fortsette med kontinuerlig forbedring, bruke det vi har og motivere alle ansatte til å tenke nytt. En bedrift endrer seg alltid, og vi har blitt betydelig bedre siden første gang vi var finalist.

Det sa CEO Inge Brigt Aarbakke i Aarbakke AS da prisen ble utdelt i deres 5000 kvadratmeter store fabrikklokale, som blant annet inneholder rundt 30 maskiner, treningsstudio og spaavdeling for ansatte.

Selskapet, som også ble kåret til årets Lean-bedrift, har de siste årene vært gjennom en omfattende omstilling med økt fokus på smart bruk av digital teknologi, automatisering og robotisering.

 

 

Aarbakkes smarte bruk av digital teknologi, automatisering og robotisering har gitt resultater.

Verdens grønneste produsent til olje- og gassnæringen

Gjennom sin lange og innholdsrike historie har Aarbakke vært igjennom en rekke omfattende endringsprosesser.

– Selskapet ble etablert tilbake i 1918 da bestefaren min startet med hesteskoproduksjon. I 1981 investerte vi i vår første CNC-maskin, og siden har hovedfokuset vårt vært produksjon av utstyr til oljeindustrien. Målet vårt er å bli verdens grønneste produsent av produkter til olje- og gassnæringen, forteller CEO Inge Brigt Aarbakke.

I dag produserer de avansert spesialutstyr fra øverste hylle til kundene sine. Med deres siste avtale med Norled tar Aarbakke nå steget inn i den grønne industrien. Her skal de produsere en robot som på tre minutter kan bytte batteri på hurtigbåter når de kommer til kai, slik at båtene slipper å lade.

 – Dette er vårt første skikkelige grønne prosjekt der vi i første omgang skal produsere prototypen for batteribytteroboten. Dette er et prosjekt vi har stor tro på og som skaper masse engasjement internt, forteller Aarbakke.

Utsteder CO2-sertifikater i sanntid

Fra 2018 til 2020 doblet Aarbakke AS omsetningen, samtidig som de økte med 20 ansatte og reduserte med tre maskiner. Ifølge IT- og teknologidirektør Rolf Thu i Aarbakke AS er det et resultat av deres målrettede arbeid med data over lang tid.

– Det handler om kontinuerlig utvikling, og vi har noen prinsipper vi følger. Vi sier «collect, learn, improve, repeat», og det skal vi fortsette å gjøre framover, sier Thu. 

Han forteller at de begynte å hente ut data fra maskiner og utstyr allerede i 2003, og at dataene raskt viste at det var et stort potensial for å utnytte maskinene mer.

– Deretter var det relativt lite forbedring fram til 2014-2015, men etter det ble en betydelig større mengde data tilgjengelig på maskinene. Da gikk det fra fire til 150 tidsserier med sanntidsdata som strømmet inn til våre systemer hele tiden. Det gjør blant annet at vi i dag utsteder CO2-sertifikater i sanntid.

«Make data speak human» 

Thu forteller at de gjerne snakker om tre steg rundt datahåndteringen deres.

– De tre stegene er: Hente data, kontekstualisering og til slutt verdiskapning. En annen nøkkel for oss har vært at vi har arkivert rådata indeksert. Det gjør at dersom vi finner en ny måte å bruke data på, så har vi ferdig sortert historisk data som vi kan søke i og dra nytte av.

Skal du lykkes med digitalisering, må du ifølge Thu inkludere de ansatte så tidlig som mulig.

– Et viktig poeng er å gjøre dataene nyttige og verdifulle for de ansatte i deres oppgaver, eller “Make data speak human” som vi pleier å si. Da er det viktig å ta de med, finne ut hva de trenger og gi dem nyttig data og innsikt. Poenget er å gjøre arbeidshverdagen deres enklere og skape en forbedringskultur, understreker han.

CEO Inge Brigt Aarbakke og IT- og teknologidirektør Rolf Thu forteller at de har jobbet mye med å gjøre dataene nyttige og verdifulle for de ansatte, eller “Make data speak human” som de pleier å si.

Suksess med strategiske partnerskap

I 2018 satte Aarbakke i gang med full digitalisering av produksjonen og endret navn fra «Smart factory» til «Learning factory». Året etter inngikk de et partnerskap med Cognite for å utvikle en løsning som ved hjelp av kunstig intelligens samler og analyserer all data for å gi innsikt til hvordan produksjonen kan forbedres ytterligere.

– Det store skiftet for oss kom i 2019 gjennom partnerskapet med Cognite, som var en veldig god match, forteller Aarbakke. 

– Vi har ikke alltid tro på rigide kontrakter. De har gitt oss mye mer enn det vi betaler for, men vi gir samtidig mye tilbake. Vi tror det er mer verdifullt å heller se på hvor vi skal og hva vi kan gjøre sammen, fortsetter han.

Deler sin kunnskap

Juryen i Norges smarteste industribedrift trakk fram i sin begrunnelse at Aarbakke deler tilegnet kunnskap og erfaring med både konkurrenter og samarbeidspartnere, noe som gjør at de også er en aktiv bidragsyter til å utvikle hele Industri-Norge, og ikke bare egen virksomhet.

 Nå er Aarbakke og Cognite i gang med å selge løsningen de har utviklet til andre  virksomheter gjennom det nyopprettede selskapet Ignos.

– Tanken er å selge dette systemet til blant annet våre leverandører, sånn at vi kan digitalisere sammen og enklere utveksle data. Da slipper vi å gjøre ting to ganger. Når vi får nye kunder til bruke løsningen vil det komme alle til gode, avslutter  Aarbakke.

Nyheter