Personvernpolitikk

Siemens’ forpliktelser når det gjelder datasikkerhet og personvern
Det er viktig for Siemens å behandle dine persondata sikkert og fortrolig. Derfor driver vi vår virksomhet i samsvar med gjeldende lover om personvern og datasikkerhet. Vi håper den politikken som er beskrevet nedenfor, bidrar til at du får vite hvilke data Simens kan innhente, hvordan Simens bruker og beskytter disse dataene, og hvem vi kan gi dem videre til.

Persondata
Siemens innhenter ingen av dine personlige data (f.eks. navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) gjennom sine websider med mindre du frivillig velger å oppgi dem til oss (f.eks. ved registrering eller undersøkelser), du gir ditt samtykke, eller hvis det på annen måte er tillatt i henhold til gjeldende lover og regler for beskyttelse av dine persondata.

Hensikten ved bruk av data
Når du oppgir persondata, bruker vi dem vanligvis for å svare på din forespørsel, behandle bestillingen din eller gi deg tilgang til spesifikk informasjon eller spesifikke tilbud. Dessuten bruker vi dem for å støtte vår relasjon til deg som kunde:

  • Vi kan lagre og behandle persondata og dele dem med våre tilknyttede virksomheter verden over, for å forstå dine kundebehov bedre og få vite hvordan vi kan forbedre våre produkter og tjenester.
  • Vi (eller en tredjepart på våre vegne) kan bruke persondata for å kontakte deg om Siemens-tilbud som kan dekke dine kundebehov eller for å gjennomføre nettbaserte undersøkelser så vi kan forstå behovene hos kundene våre bedre.

Hvis du velger at dine persondata ikke skal brukes til å støtte vår relasjon til deg som kunde (spesielt direkte markedsføring eller markedsundersøkelser), respekterer vi valget ditt. Vi vil aldri selge eller på annen måte markedsføre dine persondata overfor tredjepart, bortsett fra virksomheter knyttet til Siemens.

Begrensninger når det gjelder hensikt
Når Siemens innhenter, bruker eller gir videre persondata du har oppgitt over nettet, skjer det bare i forbindelse med hensikter som er gjort kjent for deg, med mindre utnyttelsen:

  • gjelder bruk av persondata for en ny hensikt som er direkte knyttet til den opprinnelige hensikten som persondataene ble samlet inn for,
  • er nødvendig for å forberede, fremforhandle og iverksette en kontrakt med deg,
  • kreves ifølge lov eller av kompetente statlige eller juridiske myndigheter,
  • er nødvendig for å etablere eller opprettholde et juridisk krav eller forsvar,
  • er nødvendig for å hindre svindel eller endre ulovlige aktiviteter som for eksempel bevisste angrep på Siemens’ informasjonsteknologisystemer.

Kommunikasjons- og bruksdata
Når du bruker telekommunikasjonstjenester for å for å få tilgang til vårt nettsted, vil dine kommunikasjonsdata (f.eks. IP-adresse) eller bruksdata (f.eks. informasjon om begynnelse, slutt og varighet for hvert enkelt besøk og informasjon om de telekommunikasjonstjenestene du brukte) bli generert teknisk, og de kan i prinsippet knyttes til persondata. I den grad det er helt nødvendig, vil vi innhente, behandle og bruke dine kommunikasjons- og bruksdata, og dette vil skje i henhold til gjeldende juridiske rammer for personvern og datasikkerhet.

Ikke-personlige data som innhentes automatisk
Når du kobler deg til våre nettsteder, kan vi automatisk (dvs. ikke ved registrering) innhente ikke-personlige data (f.eks. type nettleser og operativsystem som er brukt, domenenavn for nettstedet du kommer fra, antall besøk, gjennomsnittlig tid du er inne på nettestedet og hvilke sider du har sett på). Vi kan bruke disse dataene og gi dem videre til våre tilknyttede virksomheter verden over for å overvåke hvor populære våre nettsteder er og for å forbedre egenskaper eller innhold.

«Cookies» – informasjon som lagres automatisk på din datamaskin
Når du besøker et av våre nettsteder, kan vi lagre noen data på din datamaskin i form av en «cookie» for å kjenne igjen PC-en neste gang du besøker oss. Cookies kan hjelpe oss på mange måter, for eksempel ved å gjøre det mulig for oss å tilpasse nettstedet til dine interesser og lagre passordet ditt så du slipper å taste det inn hver gang. Hvis du ikke vil motta cookies, kan du sette opp nettleseren din slik at den sletter alle cookies fra harddisken på datamaskinen, blokkerer alle cookies eller gir en melding før en cookie blir lagret.

Barn
Siemens vil ikke bevisst innhente persondata fra barn uten å kreve at det innhentes tillatelse fra foresatte hvis det er nødvendig i henhold til gjeldende lov. Vi vil ikke gi videre persondata knyttet til barn, med mindre det er tillatt i henhold til lov, og da først etter å ha innhentet tillatelse fra foresatte i henhold til lokale lover og regler for beskyttelse av barn. Definisjonen av «barn» skal bygge på aktuelle lover så vel som nasjonal og regional kulturell sedvane.

Sikkerhet
Siemens benytter tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte dine persondata mot å bli ødelagt ved uhell eller på ulovlig måte, mot å gå tapt og mot ulovlig utnyttelse og tilgang.

Lenker til andre nettsteder
Siemens’ nettsteder inneholder lenker til andre nettsteder. Siemens er ikke ansvarlig for personvernpraksis eller innhold på andre nettsteder.

Spørsmål og kommentarer
Siemens vil svare på rimelige forespørsler om å få se dine persondata og korrigere, gjøre tilføyelser og slette unøyaktigheter. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til Siemens’ politikk for personvern og datasikkerhet, kontakt da Hanna Sandvik på hanna.sandvik@siemens.com

Vår politikk for personvern og datasikkerhet modnes sammen med internett, og vi vil bekjentgjøre endringer i politikken på denne siden. Sjekk siden regelmessig for å holde deg oppdatert.