Finalistene i Spesialprisen 2022

 

«Spesialprisen i Norges smarteste industribedrift» skal fremme bedrifter som tør å satse innen nye nisjer og på bærekraftige, teknologiske løsninger. Årets finalister er tre svært forskjellige bedrifter som alle har spennende løsninger som blir viktige i fremtiden. Juryen vurderer at «de har unike, nyskapende løsninger. De har tatt i bruk ny teknologi og deres løsninger bidrar til bærekraft og utvikling».

Dette er de tre sterke finalistene til Spesialprisen 2022:

Kitemill

Vianode produserer batterimaterialer

Kitemill fra Voss, med sine 13 ansatte, er ledende i verden på utvikling av høydevind, en teknologi verden trenger for å erstatte fossil energi. Høydevind er lett skalerbart med lite material- og areal-bruk, og kan derfor bli like viktig som sol og konvensjonell vind for å nå 1,5 gradersmålet.

Kitemill utvikler autonome droner for å få adgang til vindressurser høyt over dagens vindturbinløsninger. Vindressursene øker dess høyere man kommer og fordi Kitemill ikke trenger tårnet og det meste av turbinblad og fundament, kan de håndtere den samme effekten med 90 prosent mindre materialbruk.

Fordelene inkluderer mindre arealbruk og mindre materialbruk som igjen gir mindre belastning i produksjon, enklere installasjon og mindre inngrep.

Les mer om Kitemill  

Desert Control

Stingray Marine Solutions skyter lakselus av laks

Desert Control tar tak i utfordringen rundt økende vannmangel i verden og har funnet en løsning som gjør at sandholdig jordsmonn holder bedre på vann. På denne måten kan man redusere vannforbruket betydelig og samtidig oppnå økte avlinger gjennom forbedret jordhelse.

Desert Control utvikler klimasmart landbruksteknologi for bekjempelse av ørkenspredning, jord-forringelse, og vannmangel. Selskapets patenterte løsning Liquid Natural Clay (LNC) er en flytende naturlig leire for behandling av sandholdig jordsmonn. LNC gjenoppretter og forbedrer jord-økosystemet, reduserer vannforbruk og gir bedre utnyttelse av gjødsel og naturressurser. LNC har dokumentert vannbesparelse på opptil 50 prosent i kombinasjon med økt avling og bedre plantehelse.

Selskapet med 50 ansatte globalt har hovedkontor i Sandnes, samt kontorer i UAE og USA.

Les mer om Desert Control

Hagal

Intelecy utvikler AI programvare

I sine lokaler i Oslo og Hokksund utvikler de 31 ansatte i Hagal elektronikk- og batteri-systemer med noe som kalles SBMS (Switching Battery Management System), en teknologi for individuell cellestyring i batterier. Med dette forlenger man levetiden til nye batterier samtidig som man gir brukte batterier et nytt liv.

Flere forskningsinstitusjoner mener at individuell cellestyring er den eneste måten man kan maksimalisere levetiden for batteripakker og samtidig ivareta brannsikkerhet.

Grunnidéen ved etablering av Hagal var et ønske om å bidra aktivt til både å bremse og reversere klimagass-problematikken. Ombruk av batterier fra elbiler løser et avfallsproblem samtidig som det bidrar til det grønne skiftet.

Les mer om Hagal

Nå kan du gå inn på vår Facebookside og heie frem din favoritt til Spesialprisen ved å skrive en kommentar. Dette tar juryen med seg når de skal kåre vinneren. Frist for å kommentere er 11. april.

Vinneren av Spesialprisen offentliggjøres på vår Facebookside 14. april.