Hva kreves for å vinne?

Dette ser årets jury etter i en verdig vinner

 

Juryens kriterier

• Nyskapende

• Bærekraft, miljø og energieffektivitet

• Bruk av teknologi, digitalisering og kompetanseutvikling

• Produktivitet

• Unikhet

• Klyngevirksomhet

• Konkurransekraft

Hva skal til for å havne øverst på pallen i Norges smarteste industribedrift? Eller bli vurdert til den nye, uformelle Spesialprisen? Vi har tatt en prat med juryleder Torger Reve og jurymedlem Frank Bråthen for å høre litt om hva som vektlegges.

Disse bedriftene kvalifiserer seg til konkurransen

Det er en del ting som skal være på plass før en bedrift kan vurderes.  Norges smarteste industribedrift fokuserer på bedrifter som produserer fysiske varer og innovasjonsselskaper innen industri. 

Norges smarteste industribedrift er en bedrift som tar i bruk ny teknologi og som utnytter de mulighetene som ligger i digitalisering, robotisering, kunstig intelligens og effektiv organisering.  Nøkkelen er å skape innovasjon, produktivitet og bærekraft i hele verdikjeden, i logistikk og produksjon, og i leverandør- og kunderelasjoner.

Et annet viktig kriterium er at bedriften går med økonomisk overskudd.  Da er det avgjørende å ha en god forretningsmodell som gir tilfredsstillende økonomiske marginer. Juryen vil også vurdere om bedriften har klart å omstille seg til endrede markedsbehov og strengere klimakrav.

Det holder ikke bare å være lovende, sier juryleder, professor emeritus Handelshøyskolen BI, Torger Reve. Bedriftene må ha demonstrert resultater i tøff internasjonal konkurranse, helst på eksportmarkedet. Suksess handler ikke bare om selv å bli best, men også om å gjøre andre gode. Samarbeid og kunnskapsdeling gir bedre resultater om bedrifter bidrar til å skape et sterkt industrielt miljø rundt seg.

«Digitalisering og robotisering har potensial til å gjøre vareproduksjon så effektiv at industri tjener på å flytte tilbake til Norge.»
TORGER REVE,
juryleder, professor emeritus Handelshøyskolen BI

Unikhet, innovasjon og ny teknologi

Effektivisering ved hjelp av ny teknologi er avgjørende for at norske bedrifter skal kunne konkurrere internasjonalt. Konkurransen «Norges smarteste industribedrift» leter derfor etter bedriftene som på smartest mulig måte sikrer sin konkurransekraft, særlig gjennom teknologi og digitalisering.

– Digitalisering og robotisering har potensial til å gjøre vareproduksjon så effektiv at industri tjener på å flytte tilbake til Norge. Det har vi også sett eksempler på. Vi i juryen leter etter de bedriftene som virkelig gjør nye og spennende ting; de bedriftene som jobber annerledes, og øker sin konkurransekraft og bærekraft ved hjelp av teknologi, avslutter Reve.

Industrimiljø og klyngevirksomhet

Suksess handler ikke kun om selv å bli best, men også om å gjøre andre gode. Erfaring viser at samarbeid og kunnskapsdeling gir bedre resultater, også innen industri. Derfor premieres bedrifter som kan vise til samarbeid og evne til å dele kunnskapen sin med andre, ifølge Reve.

– Industrimiljøene på Raufoss og Kongsberg er et gode eksempler på aktører som samarbeider og spiller hverandre gode. På den måten kan du si at vi i «Norges smarteste industribedrift» jakter på de beste industrimiljøene, forklarer Reve.

«Digitalisering hjelper bedrifter til smartere bruk av ressurser og dermed økt konkurransekraft. Mange bedrifter tenker stort og når sine mål gjennom mindre steg. Vi tror det er blant slike bedrifter vi finner fremtidens smarteste industribedrifter»
FRANK BRÅTHEN, jurymedlem og direktør for Digital Industries Norway, Siemens

Bærekraft og energieffektivitet

Også hvordan bedriften jobber med bærekraft og miljøspørsmål spiller inn i konkurransen. Smart bruk av ressurser er like viktig for økonomi som for miljøet – og gjennom konkurransen dukker det opp mange gode eksempler på bedrifter som er gode på nettopp dette.

– Digitalisering hjelper bedrifter til smartere bruk av ressurser og dermed økt konkurransekraft. Mange bedrifter tenker stort og når sine mål gjennom mindre steg. Vi tror det er blant slike bedrifter vi finner fremtidens smarteste industribedrifter, sier Frank Bråthen.

Spesialpris for industribedrifter i oppstartsfasen

– I Norge har vi mange nye industribedrifter som er i oppstartsfasen. De tør å tenke nytt og satse innen nye nisjer og på bærekraftige, teknologiske løsninger. Det trenger Norge! Det er slike industrielle oppstartsbedrifter som i neste omgang blir de nye lønnsomme vekstbedriftene, sier professor Torger Reve.

 Det er krevende å være i oppstartsfasen, selv når du har en unik forretningside. Det tar tid å etablere høy produksjon og bli økonomisk lønnsom, og dermed oppfylle kriteriene for å bli «Norges smarteste industribedrift». Men vi trenger nye forretningsideer for å skape fremtidens industrisuksess, forklarer Frank Bråthen.

«Norges smarteste industribedrift» har derfor satt opp en Spesialpris.
– For «Spesialprisen i Norges smarteste industribedrift» ser vi etter bedrifter i oppstartsfasen som har en unik forretningside, utnytter teknologi og digitalisering og som med sin forretning fremmer bærekraft og det grønne skiftet. Vi oppfordrer oppstartsbedrifter til å melde seg på, sier Frank Bråthen.

 

Juryens medlemmer

Torger Reve, juryleder, professor emeritus Handelshøyskolen BI
Anita Hager, daglig leder i Intek Engineering
Odd Myklebust, forskningsdirektør SINTEF Manufacturing
Frank Bråthen, direktør Digital Industries, Siemens AS
Hans Erik Vatne, COO Vianode
Knut E. Sunde, Direktør bransje og industripolitisk avdeling Norsk Industri

Den årlige konkurransen Norges smarteste industribedrift, arrangert av Norsk Industri og Siemens, løfter frem norske industribedrifter som utmerker seg på innovasjon, digitalisering, bærekraft og konkurransekraft.