Fremtidens produksjon

Verdiskaping til å leve og lære av

Hvert år siden 2014 har Siemens og Norsk Industri jaktet på «Norges smarteste industribedrift» for å finne og løfte frem dagens mest innovative bedrifter som vil være med å forme fremtidens industri.

I knalltøff konkurranse har hundrevis av industribedrifter de siste fem årene vist hvordan de driver verdiskaping til å leve av, og som alle vi andre kan lære av.

Vi vet at fremtidens industri kommer til å skapes med innovasjon, mot og evnen til å tenke nytt. Derfor er vi opptatt av å formidle hva som kjennetegner de beste innovatørene til glede for industrien og samfunnet forøvrig.